نوشته‌ها

هزینه فرصت,موسسه حسابداری محیا محاسبان کاردان, شرکت حسابداری

هزینه فرصت و چیزهایی که از دست میدهیم

هزینه فرصت و چیزهایی که از دست میدهیم هزینه فرصت یکی از مباحث مهم علم اقتصاد به شمار میاید. هدف اصلی این مفهوم بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است. به زبان ساده مفهوم هزینه فرصت, هزینه از دست دادن چیزی برای بدست آوردن چیز های دیگر است. البته این هزینه صرفا مادی نیست و هر […]