نوشته‌ها

نکات مهم قبل از ضامن شدن - موسسه حسابداری محیا محاسبان کاردان

نکات مهم قبل از ضامن شدن

نکات مهم قبل از ضامن شدن ضامن شدن برای وام گرفتن دیگران از مواردی است که مسئولیت سنگینی به همراه دارد. بسیاری از پرونده های قضایی درباره ی همین موارد است. اما اینها دلیل نمیشود که ضامن نشویم. پس بهتر است قوانین مربوطه به ضمانت و ضامن شدن را بدانیم تا آگاهانه و با دید […]