نوشته‌ها

تفاوت مزایده و مناقصه - موسسه حسابداری محیا محاسبان کاردان

تفاوت مزایده و مناقصه

امروزه با توجه به تعدد شرکت ها و خدماتشان موارد زیادی برای خرید خدمت یا فروش آن وجود دارد. این امر از طریق مزایده و مناقصه راحت تر شده و با میتوان با پیشنهادات خوبی برخورد کرد. مزایده و مناقصه از مواردی است که در شرکت ها یا سازمان های بزرگ زیاد استفاده میشود.  به […]