نوشته‌ها

مدیریت استراتژیک،موسسه حسابداری محیا محاسبان کاردان،شرکت حسابداری،آموزش حسابداری،موسسه حسابداری

مدیریت استراتژیک و آینده نگری

مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک از مباحث مهم و حساس مدیریت در سازمان هاست و به آینده سازمان توجه دارد.  امروزه اکثر سازمان ها با توجه به شرایط اقتصادی بدنبال پیش بینی آینده خود هستند تا بتوانند تصمیمات بهتر و کامل تری اتخاذ کنند. تلاش مدیران استراتژیک این است تا مدیران ارشد را در رسیدن به […]