نوشته‌ها

شرکت دانش بنیان،موسسه حیابداری،شرکت حسابداری،موسسه حسابداری محیا محاسبان کاردان

شرکت های دانش بنیان و چیزهایی که لازم است بدانید

شرکت های دانش بنیان شرکت های دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت و توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه مانند طراحی و تولید کالا و خدمات در […]