نوشته‌ها

hazine-sarbarهزینه سربار,موسسه حسابداری محیا محاسبان کاردان,شرکت حسابداری

هزینه سربار و انواع آن

هزینه سربار هزینه سربار, هزینه هایی هستند که مستقیما در ساخت کالا و تولید محصول دخالت ندارند, و به راحتی نمیتوان تحمیل این هزینه ها را به تولید کالا یا محصول خاص مرتبط دانست. برای درک بهتر , هزینه های سربار مستقیما در ساخت کالا یا محصول دخالت ندارند ولی بدون آنها نیز ساخت کالا […]