نوشته‌ها

رانت و رانت خواری،موسسه حسابداری،شرکت حسابداری

رانت و رانت خواری

رانت و رانت خواری رانت واژه ای آشنا که به دلیل رانت خواری عده ای و رسیدن به پول های کلان این روزها بر سر زبان ها افتاده و شنیده میشود. اما ممکن است عده ای اطلاعات اندکی در این باره داشته باشند یا رانت را مترادف دزدی و اختلاس یا پولشویی معنی کنند. در […]