نوشته‌ها

انحلال شرکت,موسسه حسابداری محیا محاسبان کاردان,شرکت حسابداری,موسسه حسابداری,آموزش حسابداری

انحلال شرکت و پایان وجودی آن

انحلال شرکت انحلال شرکت, یعنی مرگ یک شرکت. به این ترتیب تمامی آثار وجودی شرکت از بین میرود و دیگر نمیتواند به حیات خود ادامه دهد. در آغاز فعالیت یک شرکت, شرکا تعهداتی با هم دارند که در اساسنامه شرکت ثبت میشود و طبق ضوابط و قوانین آن شرکت فرایند های مالی و اجرایی آن […]