نوشته‌ها

بیمه بیکاری,موسسه حسابداری,محیا محاسبان کاردان,شرکت حسابداری

بیمه بیکاری و چیزهایی که باید بدانید

بیمه بیکاری بیمه بیکاری. مردم در گذشته و امروز برای بدست آوردن پول و تهیه مایحتاج زندگی کار میکردند و مزد میگرفتند. هیچ کس حتی فکرش را هم نمیکرد که روزی به فرد بیکار نیز مزد بدهند. آدام اسمیت, پدر علم اقتصاد, برا این باور است که افرادی که خواهان شغل بوده اما جامعه برای […]