نوشته‌ها

بستن حسابها, موسسه حسابداری محیا محاسبان کاردان,موسسه حسابداری,شرکت حسابداری

بستن حسابها در پایان سال مالی

بستن حسابها بستن حسابها از جمله کارهایی ست که حسابداران درانتهای سال مالی انجام میدهند. توجه داشته باشید برخی شرکتها سال مالی متفاوتی دارند, مانند مدارس که پایان سال مالی شان انتهای شهریور و ابتدای سال مالی شان اول مهر ماه است. بستن حسابها یعنی چه؟ همانطور که مشخص است بستن حسابها یعنی, مانده حساب […]