نوشته‌ها

اظهارنامه

پرسش و پاسخ های اظهارنامه مالیاتی

پرسش و پاسخ های اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مالیاتی یکی از مباحث مهم در بخش درامد دولت میباشد که زیر نظر سازمان امور مالیاتی قرار دارد.به این ترتیب پرداخت مالیات با توجه به درآمد افراد در نظر گرفته میشود. به طور کلی درآمد دولت از طریق مالیات پرداختی و سایر موارد که مورد بحث این مطلب […]