تاثیر کرونا بر اقتصاد

تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران و جهان

تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران و جهان تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران و جهان بسیار چشمگیر بوده و تعییرات زیادی را در جوامع مختلف ایجاد کرده است. همانطور که میدانید همزمان با شیوع ویروس کرونا یا کووید ۱۹، شوک اقتصادی قابل توجهی بر اقتصاد ایران و جهان وارد شد. این شوک منجر به کاهش فروش […]