بازاریابی کمینی،بازاریابی موسسه حسابداری,موسسه محیا محاسبان کاردان

بازاریابی کمینی یا (Ambush Marketing)

بازاریابی کمینی یا (Ambush Marketing) بازاریابی کمینی به معنی حمله غافلگیرانه توسط رقیب است. این نوع از بازاریابی یک استراتژی منحصر به فرد در بازاریابی است که به طور کامل تیم رقیب را زیر نظر گرفته تا در فرصت مناسب از او پیشی بگیرد. بازاریابی کمینی در اصل تلاشی از طرف یک برند خاص برای […]