تنخواه و تنخواه گردان

تنخواه و تنخواه گردان تنخواه و تنخواه گردان واژه ایست که در دفاتر یا اسناد شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. اگر با شرکت یا موسسه ای برخورد داشته باشید حتما با واژه ی تنخواه یا تنخواه گردان آشنا شده اید. هر شرکت یا موسسه ای خرید های روزمره یا پیش پا افتاده ای دارد که یک شخص به […]